TH EN

highlight

Untold Stories of Than

จากความสำเร็จในโครงการต่างๆ ของ THAN LIVING ที่เกิดขึ้นมากมาย หลายทำเลซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยคู่แข่งที่พยายามนำเสนอจุดเด่นของตัวเอง เพื่อช่วงชิงการตัดสินใจของลูกค้า วันนี้ หัวใจของแบรนด์และความแตกต่างของโครงการ จึงกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย คุณธัน ธันยพร จันทร์สกุลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สิราลัย จำกัด วิศวกรที่ต่อยอดความ รู้ทางวิศวะ และผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เต็มตัวจะมาตอบโจทย์เหล่านี้ พร้อมกับอธิบาย ตัวตนและความคิดของเธอให้พวกเราเข้าใจลึกลงไปถึงความเป็นธัน และสิรา ลัย

คุณธันจบวิศวกรรมมา ทำไมถึงได้สนใจ และรักที่จะทำงานด้านนี้ ธันเลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลเพราะชอบในแนวคิดและหลักการของคณะนี้ ธันชอบความเป็นวิศวะที่สอนให้เปิดกว้างในมุมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอยู่บนพื้อนฐานของ การทำได้จริง ธันเรียนรู้ที่จะได้พัฒนาความคิด สร้างไอเดียใหม่ๆ มีโอกาสได้ตั้งโจทย์ในสิ่งที่อยากจะทำ และลงมือทำตามโจทย์ที่วางไว้ ทุกๆ บทเรียนของวิศวะกรรมศาสตร์ ธันเชื่อว่า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สอนหลักพื้นฐานให้ธันเอามาปรับใช้กับการทำงาน การได้ลองคิดทำสิ่งใหม่ๆ กับงานที่อยู่ตรงหน้า ความถูกต้องไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ต้องการเสมอไป การได้ลงมือ ทำต่างหากคือสิ่งสำคัญที่ธันจะได้กลับมาเพราะธันจะได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่ถูกนั้น ถูกเพราะอะไร หรือสิ่งที่ผิดพลาดเกิดจากอะไรเพื่อก้าวต่อไปในการทำงานของธันซึ่งมันจะทำให้ความผิด พลาดนั้นจะเกิดขึ้นน้อยที่สุด

แบรนด์สิราลัยเริ่มต้นขึ้นจากอะไร ธันอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนสังคมค่ะ และสิ่งนั้นจะต้องสามารถทำได้จริงเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าธันเป็นคนชอบลองคิด ลองทำในสิ่งใหม่ๆ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของบริษัทฑัน จึงถูก สร้างมาจากความตั้งใจและเข้าใจที่จะพัฒนาอะไรใหม่ๆ ธันจึงต้องการให้บริษัทของธ้นเป็นบริษัทที่จะพัฒนาที่ดินทุกผืนที่มี ให้กลายที่อยู่อาศัยมีจุดเด่นไม่เหมือนใคร มีราคาและคุณภาพ ที่คุ้มค่ากับการลงทุน และ "ที่อยู่อันเป็นสิริมงคล" จึงกลายเป็นที่มาของคำว่า "สิราลัย" ซึ่งถ้าที่อยู่อาศัพคือชีวิตของคุณ สิราลัย จะไม่เป็นเพียงแค่สร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่ สิราลัย จะเน้น การพัฒนาและสร้างสรรค์ คำว่า "บ้าน" ให้เป็นสถานที่ๆ มีคนอยากจะกลับไปในทุกวัน มีความสะดวกสบายเมื่อได้อยู่อาศัย

หัวใจของแบรนด์สิราลัย 3 อันดับแรก ที่ตั้งเป็นหลักก่อนสร้าง หัวใจหลักของแบรนด์สิราลัย คือ หัวใจของคำว่า "บ้าน" เมื่อเราเลือกซื้อบ้านสักหลัก บ้านนั้นจะต้องคุณภาพดี ทำเลดี ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งระยะเวลาในดารก่อสร้างต้องเป็นไป ตามที่ตกลงกันไว้ สิราลัยจึงยึดหลักสำคัญ 3 ข้อเป็นมาตรฐานในการสร้างบ้านคือ 1. คุณภาพของวัสดุ สิ่งของที่ใช้มนการก่อสร้าง และการตกแต่ง ต้องดี 2. ราคากับทำเล ต้องคุ้มค่ากับการลงทุน 3. ระยะเวลาที่ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า ต้องตรงเวลา

มุมมองที่อยากจะพัฒนาธุรกิจในแบรนด์สิราลัยต่อไป มุมมองในการทำงานหลักๆ ของธัน คือ จุดเริ่มต้นมักเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเสมอ ในการตัดสินใจทำงาน 1 อย่าง ถ้าเราเริ่มต้นได้ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ออกมาก็สำเร็จ คล้ายๆ กับคำที่ว่า "การติดกระดุมเสื้อผ้า เม็ดแรกถูก เม็ดต่อๆไปจนถึงเม็ดสุดท้ายก็จะถูกต้อง" ธันยึดหลักคิดแบบนี้ในการพัฒนาธุรกิจของสิราลัยเสมอมาค่ะ เพื่อให้สิ่งที่ออกมามันสมบูรณ์แบบที่สุด

March 2014